Jak vybrat trezor?
Co chcete do trezoru ukládat?
Jakmile si rozmyslíte, co v trezoru dnes i v budoucnu držet, pak bude pro Vás výb?r typu zámku, velikosti trezoru, bezpe?nostní t?ídy i typ trezoru velmi jednoduchý. Základním pravidelem je, vždy vybírejte v?tší trezor než si z po?átku m?žete myslet že byste mohli pot?ebovat. Prostoru není totiž nikdy dost pro cennosti.
Jaké jsou bezpe?nostní požadavky?
Trezory ochrání vaše cennosti nejen proti zlod?j?m ale take proti požáru. ?ím vzácn?jší Vám vaše cennosti jsou, tím bezpe?n?jší trezor vybírejte.
Kam plánujete trezor umístit?
Existují t?i typy trezor?, odlišující se typem umíst?ní a kotvením : Trezory voln? ukotvené v prostoru k podlaze a st?n?, st?nové trezory zabudované ve zdi a podlahové trezory, zabetonované v podlaze.
Jaký typ zámku bych si m?l vybrat?
Mezi nejoblíben?jší z historie pat?í klí?ové zámky, mechanické zámky, elektronické zámky ?i kombina?ní dvojité zámky. Dnes už se staly nejpopulárn?jšími elektronické zámky a k dostání jsou nyní i zámky biometrické na otisk prstu.
Pr?vodce výb?rem
Informace k dopravě Více
Jak vybrat trezor? Jen 4 kroky k ideálnímu trezoru
Vybrat