Jak vybrat trezor?
Co chcete do trezoru ukládat?
Jakmile si rozmyslíte, co v trezoru dnes i v budoucnu držet, pak bude pro Vás výběr typu zámku, velikosti trezoru, bezpečnostní třídy i typ trezoru velmi jednoduchý. Základním pravidelem je, vždy vybírejte větší trezor než si z počátku můžete myslet že byste mohli potřebovat. Prostoru není totiž nikdy dost pro cennosti.
Jaké jsou bezpečnostní požadavky?
Trezory ochrání vaše cennosti nejen proti zlodějům ale take proti požáru. Čím vzácnější Vám vaše cennosti jsou, tím bezpečnější trezor vybírejte.
Kam plánujete trezor umístit?
Existují tři typy trezorů, odlišující se typem umístění a kotvením : Trezory volně ukotvené v prostoru k podlaze a stěně, stěnové trezory zabudované ve zdi a podlahové trezory, zabetonované v podlaze.
Jaký typ zámku bych si měl vybrat?
Mezi nejoblíbenější z historie patří klíčové zámky, mechanické zámky, elektronické zámky či kombinační dvojité zámky. Dnes už se staly nejpopulárnějšími elektronické zámky a k dostání jsou nyní i zámky biometrické na otisk prstu.
Průvodce výběrem
Návrat na seznam novinek

Zákon o uchovávání zbraní a střeliva

Zákon o uchovávání zbraní a střeliva

Uchovávání zbraní a munice v ČR - Znění z roku 2016 - neobsahuje právní úpravy z roku 2019!!!

Každý vlastník střelné zbraně či zbrojního průkazu ví, že je třeba vždy ukládat  zbraně bezpečně do uzamykatelných skříní či si zvolit vhodný zbraňový trezor či trezorovou místnost s certifikovanými trezorovými dveřmi, jste-li například střelnice.

Zákon o zbraních nařizuje všem držitelům zbraně v kategorii A,B,C, povinnost uložit bezpečně zbraň nošením či uchováváním.

Pamatujte, že Policie ČR je oprávněna u držitelů zbrojních průkazů provést kontrolu zabezpečení zbraní kategorie A. Policie je vždy oprávněna za účelem této kontroly vstupovat k držiteli konkrétní zbraně, tím myšleno že obhajovat se povolením není vhodné.

 Co v praxi znamená držet či přechovávat zbraň : 

 -  držet zbraň nebo munici v bytové jednotce či kancelářích, či ve zřetelně označených nemovitostech, vždy se souhlasem vlastníka nebo nájemce prostor nebo nemovitosti.

-   mít zbraň bez vložených nábojů v nábojové komoře, válcích revolveru a mít ji uloženou v uzavřeném obalu pro přenos z místa na místo.

nošením zbraně nebo střeliva je myšleno, držet zbraň nebo střelivo u sebe, vždy s vyjímkou výše uvedených případů držení.

Nošené nebo přepravované držené zbraně kategorie A,B, C nebo munici do nich musí být pod vždy pod neustálou kontrolou držitele zbrojního průkazu nebo držitele zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva, který přepravu zřizuje.

Nošené nebo přepravované zbraně kategorie D a střelivo do těchto zbraní musí být vždy v kontrole samotného držitele.

Přechovávané ( uschované, uložené nebo uskladněné) držené zbraně kategorie A, B, C mají nastaveny následující podmínky pro jejich bezpečné zabezpečení/uchování.

Podmínky dle zákona o zbraních : 

Do 2 kusů zbraní / Dlouhých/ Krátkých  : Držitel je povinnen zabezpečit zbraně vhodně proti odcizení, ztrátě či zneužití. Trezory nemusí být certifikovány. Může se jednat o plechovou/ocelovou lehkou skříň bez parametrů 15 RU a třídy " A ".

Zde je  nabídka necertifikovaných skříní : https://www.saffort.cz/trezory-na-zbrane-skrine-na-zbrane/kam/necertifikov%C3%A1n

Do 10 kusů zbraní / Dlouhých / Krátkých : Zbraně musí být uloženy v ocelové, skříni, schránce, trezoru, trezory musí splňovat technické požadavky dle evropských směrnic viz. níže : 

Zde naleznete trezory do 10 ks zbraní s platnými certifikáty : https://www.saffort.cz/trezory-na-zbrane-skrine-na-zbrane/kam/en-1143-1-%28-z2-%29_en-1143-1-%28-z3-%29_en-14450-%28s1%29-t%C5%99%C3%ADda_en-14450-%28s2%29-t%C5%99%C3%ADda_en-1143-1-%280%29-t%C5%99%C3%ADda_en-1143-1-%28i%29-t%C5%99%C3%ADda

Uzamykatelná ocelová schránka nebo uzamykatelná ocelová skříň, splňující požadavky odolnosti proti vloupání 15 RU dle České  normy ČSN EN 1143-1 a jsou vybaveny zámkem s vysokou bezpečností zařazeným do třídy A podle České technické normy ČSN EN 1300.

Do 20 kusů zbraní / Dlouhých / Krátkých : Zbraně musí být uloženy ve skříňovém trezoru nebo uzamčené místnosti nebo samostatném objektu, pokud splňují technické požadavky viz. níže : 

Musí se jednat o zamykatelný skříňový trezor, splňující požadavky pro klasifikaci skříňových trezorů bezpečnostní třídy I podle České normy ČSN EN 1143-1 

Zde naleznete trezory plnící I. bezpečnostní třídu : https://www.saffort.cz/trezory-na-zbrane-skrine-na-zbrane/kam/en-1143-1-%28i%29-t%C5%99%C3%ADda

Uzamčená trezorová místnost, či samostaný objekt, splňuící požadavky pro kvalifikaci trezorových dveří a komorových trezorů bezpečnostní třídy I dle normy ČSN EN 1143-1 či s celoocelovými dveřmi, které splňují požadavky určené zákonem. Bezpečnostní třídy dle normy ČSN P ENV 1627. Jeho stěny, stropy a podlahy jsou zhotoveny z cihel, betonových panelů nebo podobného stavebního materiálu. Okna, komíny, větráky a další otvory jsou opatřeny pevně zabudovanými ocelovými mřížemi s pruty o průměru nejméně 10 mm, kdy vzdálenost os prutů jest maximálně 130 mm. Spoje prutů jsou svařeny nebo snýtovány. Od druhého nadzemního podlaží objektu lze místo mříže použít zaviratelné okno s celoocelovým okenním rámem pevně zabudovaným do stěny budovy se sklem, které je vybaveno bezpečnostní fólií proti průrazu s odolností nejméně 250 J, nebo sklem obdobně odolným proti průrazu a vytlačení z rámu.

Více než 20 kusů zbraní / Dlouhých / Krátkých : Zbraně musí být uloženy v samostatné místnosti, uzamykatelném objektu, nebo komorovém trezoru, chráněny elektronickým bezpečnostním zařízením splňujícím technické požadavky.

Uložení munice/střeliva : 

Doporučujeme navštívit naší kategorii bezpečnostních trezorů  na munici a krátké zbraně : 

https://www.saffort.cz/bezpecnostni-trezory

Do 500 kusů munice : Držitel je povinnen zabezpečit zbraně vhodně zabezpečit proti odcizení, ztrátě či zneužití. Trezory nemusí být certifikovány.

Do 10000 kusů munice : Munice musí být uloženy v ocelové, skříni, schránce, trezoru, trezory musí splňovat technické požadavky dle evropských směrnic viz. níže : 

Uzamykatelná ocelová schránka nebo uzamykatelná ocelová skříň, splňující požadavky odolnosti proti vloupání 15 RU dle České  normy ČSN EN 1143-1 a jsou vybaveny zámkem s vysokou bezpečností zařazeným do třídy A podle České technické normy ČSN EN 1300.

Více než 10000 kusů munice : Uchovávání v uzamykatelném skříňovém trezoru nebo uzamčené místnosti nebo samostatném objektu, pokud splňují technické požadavky.

Více než 20000 kusů munice : Uchovávání v uzamčené místnosti, samostatném objektu nebo komorovém trezoru, pokud jsou chráněny elektronickým zabezpečovacím zařízením a pokud splňují technické požadavky.

Výjimky: 

  • Pokud rozměry zbraně kategorie A neumožňují její uchovávání dle předchozích podmínek, může příslušný útvar Policie české republiky, jejímu držiteli povolit jiný způsob zabezpečení zbraně v případě, že bude řádně zabezpečena proti zneužití, ztrátě nebo odcizení.
  • Příslušný útvar policie může držiteli zbrojní licence skupiny A povolit jiný způsob zabezpečení přechovávaných zbraní kategorie A, B, C za podmínek, že uložené zbraně nebo střelivo budou řádně zabezpečeny proti zneužití, ztrátě či odcizení.

Neváhejte proto s výběrem vhodného trezoru na zbraně či malého sejfu na krátkou zbraň a navštivte nás na https://www.saffort.cz/trezory-na-zbrane , kde si vyberete online vhodný trezor za skvělou cenu a s dopravou zdarma.

Prodej bezpečnostních a zbraňových skříní je pro nás velmi důležitou záležitostí, protože ochránit sám sebe či vaší rodinu je prioritou číslo jedna v životě. Dodej trezorů zajišťujeme po Praze, Brně ale i každém menším městě či vesnici. Neváhejte proto a ozvěte se naším specialistům na bezplatné lince 800 900 789 již dnes.

 

Váš SAFFORT